Dernière Mise à jour COVID-19 sur l’Etude de Marché Réfrigérant HCFC-R22 2020 par les acteurs clefs DAIKIN, Navin Fluorine International (NFIL), Gujarat Fluorochemicals (GFL), Chemours, Arkema, Dongyue Group, Zhejiang Juhua, Jiangsu Meilan Chemical, Sanmei, 3F, Yingpeng Chemicals, Zhejiang Linhai Liming Chemical, Bluestar Green Technology, Shandong Yuean Chemical, Zhengjiang Yonghe Refrigerant, China Fluoro Technology, Zhejiang Lantian Environmental Protection Hi-Tech, Zhejiang Weihua Chemical


Source: journallactionregionale.com journallactionregionale.com

Key Topics in this News Article:

News Snapshot:

Science Home / Affaires / Dernière Mise à jour COVID-19 sur l’Etude de Marché Réfrigérant HCFC-R22 2020 par les acteurs clefs DAIKIN, Navin Fluorine International (NFIL), Gujarat Fluorochemicals (GFL), Chemours, Arkema, Dongyue Group, Zhejiang Juhua, Jiangsu Meilan Chemical, Sanmei, 3F, Yingpeng Chemicals, Zhejiang Linhai Liming Chemical, Bluestar Green Technology, Shandong Yuean Chemical, Zhengjiang Yonghe Refrigerant, China Fluoro Technology, Zhejiang Lantian Environmental Protection Hi-Tech, Zhejiang Weihua Chemical Affaires International La technologie Dernière Mise à jour COVID-19 sur l’Etude de Marché Réfrigérant HCFC-R22 2020 par les acteurs clefs DAIKIN, Navin Fluorine International (NFIL), Gujarat Fluorochemicals (GFL), Chemours, Arkema, Dongyue Group, Zhejiang Juhua,...