Russia is facing a shortage of foreign-made high-tech chips (used for years to make weapons that threaten all of humanity). Now, the Russian Putin regime is in desperate need of restocking, and as Politico points out, the Kremlin Putin regime has compiled a shopping list of semiconductors, transformers, connectors, housings, transistors, insulators, and other required components. Nearly all of the 25 items most urgently sought by Russia’s Putin regime are microchips made by American companies Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom and Texas Instruments. The list is completed by the Japanese company Renesas (owner of IDT in the US), the microchips of Germany’s Infineon (owner of Cypress in the US), the chips of the US company Vicor and the connectors of the US company AirBorn. It is possible that the Putin regime in Russia could find a way to bypass sanctions and restrictions on exports. Or they will use the help of an intermediary country, which may be North Korea 🇰🇵 and the regime and party (great power) behind the Kim Jong Un regime in North Korea. Ukraine Supreme Court ends “Shariy party”: The decision of the Supreme Court of Ukraine is final and cannot be appealed. Ukraine’s Supreme Court has banned activities close to Russia’s Shariy party. The Supreme Court of Ukraine stated this in a Facebook message. The Ukrainian court, as part of a panel of judges of the Administrative Court of Cassation, conducted an appellate review of a case in which the Ukrainian Ministry of Justice asked Ukrainian courts to ban the activities of the Shariy party. “On appeal, the party seeks to quash the ruling of the 8th Ukrainian Administrative Appeals Court, which satisfies the request of the Ukrainian Ministry of Justice to ban the activities of the Shariy party and transfer property, funds and the party and its regions, municipalities, districts organisations, key branches and other assets of other state ownership structures,” the source said. “The Supreme Court of Ukraine has adopted a decision that does not satisfy the Shariy party’s appeal, and the decision of the court of first instance remains unchanged,” the report said. The decision is final and cannot be appealed. Chen Sihong thanked world leaders, Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Ukrainian First Lady Zelenskaya for leading the Ukrainian government team members for the first time (2.24.) to bravely resist the aggression of the Russian Putin regime army. Otherwise, Taiwan would have been under fire from the Comintern forces Ukraine is under destruction by the Comintern Down with the nucleic acid detection cabal and members of the Communist International Eliminate and execute nucleic acid detection conspiracy leaders and Communist International leaders Russia’s brutal bombing war has caused Ukraine to lose many, many very valuable men. Therefore, Chen Sihong suggested that the Ukrainian legislature and the Ukrainian government legislate to amend the marriage law during and after the war: Advocacy and mobilization Ukraine Multiple wives live with a husband (during and after the war, men’s sperm resources are at a premium) to have more Ukrainian (children) offspring. United States of America 🇺🇸{ blonde billionaires empire Inc. } Agency for Global Humanitarian Work Chairman General Manager Chen Sihong United States 🇺🇸{ blonde billionaires empire Inc. } World Humanitarian Work Agency Chairman General Manager Chen Sihong chensihong@protonmail.com chensihong19610507@protonmail.com Chen13621852461@163.com chensihong0507@icloud.com chensihong19610507@gmail.com Taiwan Republic of China World Chen Clan Association Honorary Director Chen Sihong Google translate to Ukrainian 🌹🌹 Росія відчуває нестачу високотехнологічних чіпів іноземного виробництва (які роками використовувалися для виготовлення зброї, яка загрожує всьому людству). Зараз російський режим Путіна відчайдушно потребує поповнення запасів, і, як зазначає Politico, кремлівський режим Путіна склав список покупок напівпровідників, трансформаторів, з’єднувачів, корпусів, транзисторів, ізоляторів та інших необхідних компонентів. Майже всі з 25 предметів, які найбільш терміново шукає російський режим Путіна, — це мікрочіпи американських компаній Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom і Texas Instruments. Завершують список японська компанія Renesas (власник IDT в США), мікрочіпи німецької Infineon (власник Cypress в США), чіпи американської компанії Vicor і роз’єми американської компанії AirBorn. Не виключено, що режим Путіна в Росії міг би знайти спосіб обійти санкції та обмеження на експорт. Або вони скористаються допомогою країни-посередника, якою може бути Північна Корея 🇰🇵 та режим і партія (велика держава), що стоять за режимом Кім Чен Ина в Північній Кореї. Верховний суд України припиняє “шарійську вечірку”: Рішення Верховного Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає. Верховний суд України заборонив діяльність, близьку до російської партії Шарій. Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду України у Facebook. Український суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду провів апеляційний розгляд справи, в якій Міністерство юстиції України просило українські суди заборонити діяльність партії Шарій. «В апеляційному порядку партія просить скасувати постанову 8-го Українського апеляційного адміністративного суду, яким задоволено позов Міністерства юстиції України про заборону діяльності партії «Шарій» та передачу майна, коштів партії та її регіонів, муніципалітетів. , районні організації, ключові філії та інші активи інших структур державної власності”, – повідомило джерело. “Верховний суд України ухвалив рішення, яким апеляційну скаргу партії Шарій не задовольнив, рішення суду першої інстанції – без змін”, – йдеться в повідомленні. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Чень Сіхонг подякував світовим лідерам, президенту України Володимиру Зеленському та першій леді України Зеленській за те, що вони вперше (2.24.) очолили членів української урядової команди, щоб мужньо протистояти агресії російської армії режиму Путіна. Інакше Тайвань опинився б під обстрілом сил Комінтерну Україну знищує Комінтерн Геть кабалу з виявлення нуклеїнових кислот і членів Комуністичного Інтернаціоналу Ліквідувати та стратити лідерів змови з виявлення нуклеїнової кислоти та лідерів Комуністичного інтернаціоналу Жорстока бомбардувальна війна з боку Росії призвела до того, що Україна втратила багатьох, багатьох дуже цінних людей.Тому Чень Сіхонг запропонував українському законодавчому органу та українському уряду прийняти закони про внесення змін до закону про шлюб під час та після війни: Адвокація та мобілізація Україна Кілька дружин живуть з чоловіком (під час і після війни ресурси сперми у чоловіків вкрай низькі), щоб мати більше українських (дітей) нащадків. Сполучені Штати Америки 🇺🇸{ імперія блондинок мільярдерів Inc. } Агентство глобальної гуманітарної роботи Голова Генеральний директор Чень Сіхонг Сполучені Штати 🇺🇸{ Імперія блондинок-мільярдерів Inc. } Всесвітнє агентство гуманітарної роботи Голова Генеральний директор Чень Сіхонг chensihong@protonmail.com chensihong19610507@protonmail.com Chen13621852461@163.com chensihong0507@icloud.com chensihong19610507@gmail.com Тайвань китайська Республіка Всесвітня асоціація кланів Чень Почесний директор Чень Сіхонг Google translate українською 🌹🌹 俄羅斯正面臨著(多年來用來製造威脅全人類的武器的)外國製造的高科技芯片的短缺。 現在,俄羅斯普京政權迫切需要補充庫存,正如 Politico 所指出的,克里姆林宮普京政權已經編制了半導體、變壓器、連接器、外殼、晶體管、絕緣體和其他所需組件的購物清單。 在俄羅斯普京政權最迫切尋找的 25 件物品們中,幾乎所有產品都是由美國公司 Marvell、Intel、Holt、ISSI、Microchip、Micron、Broadcom 和 Texas Instruments 製造的微芯片。 該名單由日本公司瑞薩(美國IDT的所有者)、德國英飛凌(美國賽普拉斯的所有者)的微芯片、美國公司Vicor的芯片和美國公司AirBorn的連接器完成。 俄羅斯普京政權有可能找到繞過對出口實施制裁和限制的方法。或者他們會藉助一個中間國家的幫助,這個國家可能是朝鮮🇰🇵以及朝鮮金正恩政權的後台政權與政黨(大國) 。 烏克蘭 最高法院終結” Shariy黨”: 烏克蘭最高法院的決定是最終決定,不得上訴。 烏克蘭最高法院禁止了親近俄羅斯Shariy黨的活動。 烏克蘭最高法院在Facebook的消息中說明了這一點。 烏克蘭法院作為最高上訴行政法院法官小組的一部分,對烏克蘭司法部要求烏克蘭法院禁止Shariy黨活動的案件進行了上訴審查。 “在上訴中,該黨要求撤銷烏克蘭第八行政上訴法院的裁決,該裁決滿足了烏克蘭司法部的要求,即,禁止Shariy黨的活動並轉移財產、資金和該黨及其地區、市、區組織、主要分支機構和其他國家所有製結構的其他資產,”消息說。 報告稱:“烏克蘭最高法院通過了一項決定,不滿足Shariy黨的上訴,一審法院的決定保持不變。”該決定為最終決定,不得上訴。 陳斯紅感謝 世界領袖們、感謝烏克蘭總統澤連斯基與烏克蘭第一夫人澤連斯卡婭帶領烏克蘭政府團隊成員們第一時間(2.24. 起)奮勇抵抗俄羅斯普京政權軍隊的侵略。 否則,台灣 已經 被共產國際勢力 炮火連天了 烏克蘭 被共產國際勢力破壞中 打倒核酸檢測陰謀集團與共產國際勢力成員們 消滅與處決核酸檢測陰謀犯罪集團頭目們與共產國際頭目勢力成員們 俄羅斯殘酷的轟炸戰爭使得烏克蘭失去了很多很多非常寶貴的男性們,所以,陳斯紅建議烏克蘭立法機構與烏克蘭政府立法修改戰爭期間與戰爭後的婚姻法: 提倡與動員 烏克蘭 多位妻子們與一名丈夫(戰爭期間與戰爭後,男性們的精子資源彌足珍貴)同居、生育更多烏克蘭(孩子們)後代子孫們。 美利堅合眾國🇺🇸{ blonde billionaires empire Inc. }· 全球人道主義工作署 董事長 總經理 陳斯紅 美國🇺🇸{ blonde billionaires empire Inc. }· 世界人道主義工作署 董事長 總經理 陳斯紅 chensihong@protonmail.com chensihong19610507@protonmail.com Chen13621852461@163.com chensihong0507@icloud.com chensihong19610507@gmail.com 台灣 中華民國 世界陳氏宗親總會 榮譽理事 陳斯紅 谷歌翻譯成烏克蘭語🌹🌹 Sent from Proton Mail for iOS 於 週二, 9月 6, 2022 時間 15:20, 陈斯红

Source: 0123456789876543210.org 0123456789876543210.org
Continue

还有没有吗?!?
Want To See More Data Results?
There's A Lot More Intelligence On Search Engine Available!

Contact Us For China Media Monitoring Services for Full Access To Our Entire Intelligence Database